Wentylacja w saunie

O głównych składnikach sauny- czyli o powietrzu

Najbardziej nieoczywisty i najbardziej niezrozumiany element sauny – wentylacja. Wokół tego tematu narosło wiele nieprawdziwych mitów. Powstała pewna “dobra praktyka”, która niestety ale nie ma potwierdzenia w odniesieniu do przeprowadzonych w latach 90 ubiegłego wieku badań naukowych na temat wentylacji w saunie. Co gorsze, wielu wykonawców saun zupełnie pomija ten element sauny, co tylko udowadnia postawioną powyżej tezę. W tym artykule przybliżymy temat wentylacji w saunie, opiszemy skutki nieprawidłowego działania wentylacji oraz opowiemy jak należy zaprojektować saunę by wentylacja mogła działać skutecznie.

Konsekwencje źle zaprojektowanej wentylacji w saunie

Gdy wyobrażamy sobie saunę, najczęściej każdy z nas ma w głowie następujące obrazy: drewniane ławeczki, piec z rozgrzanymi kamieniami, ceber i chochlę do polewania wodą kamieni, odpoczynek i relaks…

Najczęściej jednak mało kto myśli o takim elemencie jak wentylacja w saunie. Tymczasem, wentylacja odgrywa bardzo ważną, zaryzykowałbym stwierdzenie, najważniejszą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu sauny i jej konserwacji. Bo przecież ciężko mówić o zdrowym seansie, gdy odbywamy go w deficycie tlenowym. Niedobór tlenu w pomieszczeniu sauny może skutkować skróceniem czasu przebywania w saunie, omdleniami czy innymi poważnymi dla zdrowia konsekwencjami. Wyobraźmy sobie sytuację, że w saunie ogrzewanej piecem na paliwo stałe dochodzi, wskutek braku powietrza, do niecałkowitego spalania i wydzielania trującego tlenku węgla. Efektów nie trzeba nikomu wizualizować. Mogą być katastrofalne.

To znowu może nie być oczywiste, ale nawet w saunie ogrzewanej piecem elektrycznym może zabraknąć powietrza! Dzieje się tak, ponieważ podczas oddychania zużywamy tlen zawarty w powietrzu. Już po kilku minutach stężenie dwutlenku węgla może osiągnąć poziomy przekraczające 500-700ppm co już tworzy bardzo niekorzystne warunki otoczenia.

Jak zatem poznać, że z wentylacją w naszej saunie jest coś nie tak? Dość łatwo można się o tym przekonać w trakcie zabiegu saunowania bądź po prostu wchodząc do zimnej sauny. Jeżeli podczas seansu mamy uczucie „braku tlenu” lub wchodząc do zimnej sauny czujemy nieprzyjemne zapachy jest to oznaka, że wentylacja nie funkcjonuje prawidłowo.

Jak uzyskać dobrą jakość powietrza w saunie?

Zacznijmy od wyjaśnienia co to jest dobra jakość powietrza? Sama definicja nie jest oczywista, nie można wprost odpowiedzieć na to pytanie. Wiemy, że na jakość powietrza wpływ mają takie czynniki jak: temperatura powietrza, wilgotność, poziom tlenu i dwutlenku węgla oraz ilość gazów ulatniających się z rozgrzanych kamieni (i drewnianych powierzchni) wewnątrz sauny. 

Wszystko powyższe można zmierzyć i opisać parametrami fizycznymi. Jednak najważniejszym wskaźnikiem charakteryzującym jakość wykonania sauny jest poczucie komfortu człowieka przebywającego wewnątrz. Przykładowo, w tym samym czasie, w tej samej saunie mogą przebywać dwie osoby i jedna z nich odpowie, że czuje się komfortowo, a druga zupełnie odwrotnie.

W przypadku braku oczywistych miar jakości powietrza, należy kierować się zasadą mówiącą o zapewnieniu cyrkulacji świeżego powietrza w saunie. W literaturze fachowej można znaleźć wytyczne mówiące o konieczności wymiany powietrza 3-6 razy na godzinę. Niektóre z tych wymagań uwzględniają również liczbę osób przebywających jednocześnie.

Dobór zapotrzebowania na powietrze wykonuje się dla wszystkich pomieszczeń użytkowych, w których przebywają ludzie. Jednakże w przypadku sauny, sytuacja jest bardziej skomplikowana. Oczywiście możemy dostarczyć „dowolną” ilość świeżego powietrza do sauny, ale przecież nie chcemy wywoływać przeciągów. Zatem prawidłowo dobrana wentylacja w saunie zapewnia nam odpowiednie mieszanie się świeżego i nieświeżego powietrza. Gwarantując przy tym jego jakość i korzystne odczucia podczas sesji. 

Systemy wentylowania sauny

W saunie występują specyficzne warunki: wysoka temperatura, wysoka wilgotność i pojawiająca się para wodna, której nie chcemy pozbywać się zbyt szybko z pomieszczenia. Umieszczanie w górnej części sauny wylotu powietrza jest powszechnie stosowaną i … nienajlepszą praktyką. Pozbywamy się w ten sposób nie tylko pary, ale taka konstrukcja wpływa również na niekorzystny rozkład temperatury w saunie i uciekanie ciepła na zewnątrz pomieszczenia. To zaś generuje wysokie zużycie energiij.

Wybierając między różnymi rodzajami wentylacji, mamy dwie opcje: wentylacja grawitacyjna (naturalna) i wentylacja mechaniczna. Każda z nich ma swoje zalety i zdefiniowane zastosowania, opisane poniżej.

Wentylacja grawitacyjna

Używana dosłownie od wieków i sprawdza się dobrze w pewnych rozwiązaniach. Dzięki wykorzystaniu grawitacji oraz praw fizyki, które wymuszają przepływ ciepła w kierunku od wyższej do niższej temperatury, mamy całkiem sprawnie działającą wentylację. 

Ten typ wentylacji jest szczególnie polecany do saun zewnętrznych wyposażonych w piece opalane drewnem. Dzieje się tak dlatego, że sam piec wymusza odpowiedni przepływ powietrza, wymaganego w procesie spalania – powietrze będzie zasysane z zewnątrz i wykorzystywane bezpośrednio w komorze paleniskowej pieca.  Niestety pojawia się tutaj problem z odpowiednim mieszaniem się świeżego i zużytego powietrza. Podobnie jak przy piecach elektrycznych. 

Jak rozplanować punkty poboru i odprowadzenia powietrza???

Podstawową wersją wentylacji grawitacyjnej jest umieszczenie wlotu powietrza w pobliżu pieca, a wylotu na przeciwległej ścianie, tuż pod sufitem – Rysunek 1. Taka prosta wentylacja kominowa z wypływem przy suficie działa, ale nie jest idealna z powodu wspomnianej wcześniej niskiej efektywności energetycznej i szybkiego usuwania pary wodnej. 

Rysunek 1. Wentylacja w saunie -standardowa aranżacja wlotu i wylotu przy wentylacji grawitacyjnej. Źródło: TyloHelo https://www.tylohelo.com/sauna-room-ventilation
Rysunek 1. Wentylacja w saunie- standardowa aranżacja wlotu i wylotu przy wentylacji grawitacyjnej. Źródło: TyloHelo https://www.tylohelo.com/sauna-room-ventilation

można i tak…

Alternatywnym rozwiązaniem jest umieszczenie wylotu pod ławkami, na wysokości około 60cm nad podłogą – Rysunek 2. W tym przypadku należy pamiętać również o zachowaniu różnicy wysokości między wlotem a wylotem- w granicach 20cm. W tej wersji wentylacji grawitacyjnej również istnieje otwór wentylacyjny pod sufitem. Jest używany głównie po zakończeniu saunowania – do przewietrzania. Sporą zaletą tego wariantu jest ograniczenie strat ciepła powietrza, a dodatkowo ze względu na mniejsza masę molową, tlen gromadzony jest w górnych partiach sauny (dwutlenek węgla opada w dół). Taki zabieg zapewnia odpowiedni komfort przebywania i mocno dotlenia uczestników seansu

Rysunek 2.Wentylacja w saunie- dodatkowy wylot powietrza przy wentylacji grawitacyjnej. Źródło: Huum https://huum.eu/sauna-ventilation-what-are-the-most-important-considerations/
Rysunek 2. Wentylacja w saunie- dodatkowy wylot powietrza przy wentylacji grawitacyjnej. Źródło: Huum https://huum.eu/sauna-ventilation-what-are-the-most-important-considerations/

Poza rozwiązaniami opisanymi powyżej znawcy tematu projektowania saun -Finowie proponują kilka innych ciekawych propozycji, szczególnie dla saun opalanych drewnem:

 • Pół-otwarta podłoga sauny – zamiast pełnego deskowania, można zastosować przerwy(około 10mm) między deskami. Całe świeże powietrze dostarczane jest wówczas od dołu. Oczywiście, w takim przypadku sauna musi być umieszczona na balach, by powietrze mogło dostać się od strony podłogi (mowa oczywiście o saunach zewnętrznych).
 • W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania powyżej nie jest możliwe (np. przy stałym fundamencie budynku sauny), dobrą praktyką jest uniesienie ścian sauny około 15mm ponad poziom podłogi. 
 • Podziemny kanał dostarczający powietrze do pieca, którego wylot jest tuż nad piecem

Dodatkowo, zaleca się, aby powietrze do sauny było dostarczone z zewnątrz, a nie z pomieszczeń z którymi sąsiaduje sauna. Mieszanie jest najlepsze wtedy, gdy świeże powietrze jest zaciągane do sauny na wysokości górnej krawędzi pieca. 

Warto również wspomnieć, że przy wentylacji grawitacyjnej lepiej sprawdzają się piece opalane węglem niż piece elektryczne. 

Wentylacja mechaniczna

Ta z kolei wymusza przepływ powietrza z zewnątrz poprzez zastosowanie wentylatorów nadmuchowych i wentylatorów wyciągowych. Cała trudność polega na dobraniu odpowiednich przepływów aby osiągnąć kompromis między jakością powietrza a odpowiednim poczuciem komfortu cieplnego.

Rekomendowaną przez producentów saun i urządzeń konfiguracją jest jednak wentylacja mechaniczna, jako całkiem proste i skuteczne rozwiąznie. Doprowadzenie świeżego powietrza powinno znajdować się nad piecem, np. 50 cm, wyciąg zaś powinien być poniżej wlotu. Często umieszcza się wyloty na wysokości ławeczki na nogi – rysunek 3. Dodatkowo, sauna powinna być wyposażona w kratki wentylacyjne umieszczone w górnej części. Są one używane tylko po zakończeniu seansu, do prawidłowego przewietrzenia sauny w celach konserwacyjnych.

Rysunek 3. Wentylacja w saunie-Standardowa aranżacja wlotu i wylotu przy wentylacji mechanicznej. Źródło: TyloHelo https://www.tylohelo.com/sauna-room-ventilation
Rysunek 3. Wentylacja w saunie -standardowa aranżacja wlotu i wylotu przy wentylacji mechanicznej. Źródło: TyloHelo https://www.tylohelo.com/sauna-room-ventilation

Wentylacja mechaniczna jest trudna do implementacji w przypadku sauny o dużych rozmiarach. Konieczne jest wtedy wykonanie kilku wlotów i wylotów. Również nie zaleca się stosowania wentylacji mechanicznej do pieców opalanych węglem – wtedy znacznie lepszym rozwiązaniem jest wentylacja naturalna. 

Jak dobieramy system wentylacji w Studio Sauna?

Studio Sauna tworzy zespół inżynierów z doświadczeniem w dziedzinie HVAC (Heat Ventilation and Air Conditioning) oraz energetyki. Dzięki naszej wiedzy inżynierskiej oraz zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, takich jak programy do numerycznej mechaniki płynów (znane również pod nazwą CFD – Computational Fluid Dynamics), nieustannie ulepszamy nasze produkty, dbając o każdy detal. 

Daje nam to ogromną przewagę nad konkurencją, która zazwyczaj opiera się na standardowych rozwiązaniach bez jakiejkolwiek weryfikacji ich skuteczności. W długim terminie skutkuje to wspomnianymi problemami. Czyli: brakiem komfortu podczas użytkowania sauny czy nieprzyjemnymi zapachami spowodowanymi nadmierną wilgocią w saunie.

Więcej o wentylacji i jej poprawnym rozplanowaniu znajdziecie tutaj!

A może jesteś zainteresowany współpracą w zakresie projektu sauny? Zapraszamy do naszego sklepu!(Projekt + Wizualizacja + Urządzenia do Twojej sauny – StudioSauna).

Czym jest löyly?

Sauna fińska to wciąż nowość na rynku polskim i dla wielu niedoświadczonych użytkowników, sauny skrywają wiele tajemnic. Jedną z nich jest löyly, czyli para powstająca podczas seansu. Jak się okazuje, podczas jej tworzenia dzieją się rzeczy niezwykłe, a doznania są bardzo intensywne. W artykule uchylimy rąbka tajemnicy wyjaśniając czym jest löyly, jak powstaje i jak je wzmacniać. Opowiemy również o prawie löyly, które kieruje procesem projektowania saun fińskich.

Sauna fińska jest coraz popularniejsza w Polsce. Sauny fińskie można znaleźć w wielu hotelach oferujących sowim Klientom usługi SPA, jak również w wielu ośrodkach sportowych, gdzie kąpiele w saunie fińskiej mają na celu szybszą regeneracje po ciężkim wysiłku.

Sauna fińska podbija również serca Polaków, którzy coraz częściej decydują się na budowę własnego SPA w domowym zaciszu. Oczywiście, jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się wszystkimi zaletami sauny we własnej enklawie.

Wyobrażając sobie jak wygląda sauna fińska, na pewno każdy z nas zwróci uwagę na drewno użyte do budowy sauny, piec wytwarzający ciepło, ceber i chochle do polewania rozgrzanych kamieni wodą. A czy słyszeliście o löyly (czytaj low-lu)?

Löyly to wciąż temat-tajemnica dla wielu nieświadomych wykonawców saun, a jednocześnie nieodłączny składnik każdego seansu saunowego. Obok pieca i wentylacji, to jeden z trzech najważniejszych elementów składowych każdej prawdziwej sauny fińskiej.

Co to jest löyly?

Löyly to po prostu para wodna, wytwarzana w momencie polania rozgrzanych kamieni wodą. Finowie dosłownie maja bzika na punkcie löyly i mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy zrozumieją i docenią ten ulotny składnik sauny fińskiej.

Dlaczego löyly jest tak istotna dla Finów? Podczas jej tworzenia w saunie dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy! Wprowadzając wodę na kamienie, następuje jej szybkie odparowanie. Chwilowo ulega zmianie temperatura punktu rosy i rośnie ona do temperatury około 37oC – czyli tyle ile ma nasze ciało. Para wodna skrapla się na naszej skórze i momentalnie odparowuje poprzez wrzenie na naszej skórze! To wywołuje bardzo intensywne lecz krótkie uczucie “palenia” na skórze! Próbowaliście kiedyś efektu löyly w seansie z saunamistrzem? Mocne tąpnięcie!

Sauna fińska to nie tylko wysoka temperatura. To również intensywne doznania, które tworzone są poprzez generowanie w saunie pary wodnej. W tym miejscu należy podkreślić, że polewając kamienie wodą i tworząc parę wodną, nie zamieniamy sauny fińskiej – sauna sucha – w saunę parową. Wzrost wilgotności jest bardzo krótkotrwały, a wilgotność wraca szybko do poziomu 10-15%.

Nie zawsze jednak w saunie fińskiej możemy cieszyć się z löyly. Wielu producentów saun suchych nie jest świadoma jak działa sauna fińska. Aby uzyskać efekt löyly należy zadbać o prawidłową wentylację i cyrkulację powietrza. Nie ma efektu löyly bez wentylacji! O tym jak ważna jest wentylacja w saunie pisaliśmy na naszym blogu tutaj (link).

Prawo löyly

A czy słyszeliście o prawie löyly? To pojęcie zostało stworzone oczywiście przez Finów, aby opisać prawidłowy rozkład ławek względem pieca. W skrócie, chodzi o uzyskanie jednolitego rozkładu temperatury w saunie, tak aby głowa i nogi osoby siedzącej w saunie odczuwały taką samą temperaturę. Ponownie, wentylacja odgrywa tutaj ważną rolę. Ale nie tylko, zaburzenie przepływu powietrza w saunie niweczy ten efekt. Oceniając jakość sauny należy zwrócić uwagę na to czy ławki pozwalają na przepływ powietrza przez nie czy też są zrobione z litego kawałka drewna. Ławka przez którą nie może przepływać powietrze to błąd w sztuce tworzenia sauny fińskiej!

W Studio Sauna doskonale rozumiemy jak działa sauna fińska, przykładamy uwagę do każdego detalu.

Gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług, projektujemy i produkujemy prawdziwe sauny fińskie w oparciu o najlepsze tradycje. Jeżeli chcesz mieć swoją własną saunę fińską w domu i chcesz mieć pewność, że kupujesz najlepszy produkt, skontaktuj się z nami przez nasz formularz kontaktowy (link) lub zadzwoń – z przyjemnością porozmawiamy o saunach!

A jeżeli potrzebujesz wiaderko na wodę (ceber) lub chochlę do polewania kamieni wodą, zapraszamy do naszego sklepu: https://www.studiosauna.pl/sklep/. Jeżeli nie znajdziesz w nim produktu, którego szukasz, daj nam znać, a my obiecujemy, że dostaniesz go w najlepszej cenie!

Więcej o dobroczynnym efekcie sauny dowiesz się od samych prekursorów!

https://www.harvia.com/en/ideas-and-trends/healing-with-heat/more-than-an-ancient-pharmacy-sauna-s-health-benefits-science-backed/

Pozdrawiamy,

Zespół Studio Sauna

Promiennik infrared do sauny

Promiennik infrared do sauny

Promiennik promiennikowi nie równy!

Czyli o co w tym chodzi i dlaczego to takie ważne, aby zrozumieć różnicę?

Dobroczynnego działania promieniowania podczerwonego (terapie leczenia ciepłem) i jego wpływu na nasze tkanki nie trzeba nikomu przedstawiać. Znamy przecież opowieści o “lampie soluxowej na plecy”, o “lampie soluxowej na zatoki”, “lampa soluxowa w rehabilitacji po zabiegach”, “lampa soluxowa na wszystko”.

Znana z miejsc uzdrowiskowych i gabinetów medycznych, lampa Sollux wykorzystuje w swoim działaniu fale promieniowania elektromagnetycznego, które nasze ciało lubi. Pod jej wpływem poprawia się krążenie krwi i limfy, rozgrzewa chorobowo zmienione miejsca, przyspiesza regenerację. Lampa Sollux znalazła swoje zastosowanie w łagodzeniu dolegliwości różnego typu i z powodzeniem dalej jest wykorzystywana w niejednym gabinecie fizjoterapeutycznym.

Czym są promienniki infrared?

Sauna infrared, czerpie swoją moc właśnie z promiennika IR (infrared) – nowoczesnego rozwiązania zapewniające intensywne doświadczenie relaksacyjne i zdrowotne. Działanie tych urządzeń oparte jest na emisji promieniowania podczerwonego, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka, ale ma niezwykłą zdolność do delikatnego przenikania ciała, docierając bezpośrednio do jego wnętrza. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod ogrzewania, promienniki IR skupiają się na bezpośrednim ogrzewaniu ciała, nie podnosząc przy tym temperatury otaczającego powietrza.

Efektywność energetyczna i zdolność do precyzyjnego zwiększania temperatury ciepła sprawiają, że sauna infrared staje się idealnym wyborem dla osób poszukujących zarówno regeneracji, jak i głębokiego odprężenia. Delikatne przenikanie ciepła, oferowane przez promienniki IR, jest nie tylko przyjemne, ale również skutecznie wspomaga procesy lecznicze i regeneracyjne, przyspieszając odnowę biologiczną i poprawiając ogólne samopoczucie. Wykorzystanie tej technologii w saunach infrared pozwala na osiągnięcie maksymalnych korzyści zdrowotnych, minimalizując jednocześnie ekspozycję na wysokie temperatury, co jest szczególnie doceniane przez osoby, dla których tradycyjne sauny są mniej komfortowe.

Promiennik infrared – rodzaje

Promienniki Vitae (dr Fisher)

Zgodnie z zasadą, że tylko pochłonięta przez tkanki energia daje widoczny skutek, zależy nam, aby tej energii chore tkanki pochłonęły jak najwięcej. Taki efekt można uzyskać poprzez wybieranie tych promienników, których żarniki (czyli takie żarówki w lampie) produkują najwięcej promieniowania elektromagnetycznego i w najszerszym możliwym zakresie. Żarniki Vitae, produkowane na licencji Philips, jako jedyne na rynku mają zbadane i udokumentowane prozdrowotne działanie fali elektromagnetycznej.

Jak już wspomniano, promienniki różnią się od siebie głównie żarnikami, a co za tym idzie, jakością promieniowania elektromagnetycznego, jakie emitują. Promienniki ceramiczne – dysponują tylko jednym zakresem promieniowania fal długich IR-C bez dodatkowego światła widzialnego (takie lampki do terrariów). Ich wpływ na tkanki to głównie przyjemne w odczuciu ciepło. Poza tym, nie otrzymujemy tu zbyt wiele leczniczych fal. Promienniki węglowe/karbonowe, maty węglowe, bardzo popularne i często stosowane. Emiter takiego promiennika generuje promieniowanie w zakresie fal średnich i długich, czyli coś działa, ale mogło by lepiej. Powyższe urządzenia to wersje ekonomiczne promienników na podczerwień. Kwota zakupu jest niewielka, ale też nie mamy możliwości oczekiwać super rezultatu.

Promienniki kwarcowe do sauny

Tego rodzaju promienniki infrares należą do tych najbardziej wartościowych. Ich pełen zakres promieniowania cieplnego (IR-A, IR-B, IR-C) daje im spore możliwości terapeutyczne. Wysoka energia fal składowych, jak również ich długość sprawiają, że głęboko penetrują tkanki, lecząc, regenerując, odprężając i kojąc jednocześnie. Z wiadomych przyczyn cena promienników kwarcowych przewyższa wszystkie pozostałe kilkakrotnie (promienniki na żarnikach Vitae i Harvii).

Drogi Inwestorze czytaj uważnie otrzymane oferty! Typ zastosowanych promienników w Twojej saunie infrared to podstawowa informacja, jaką należy sprawdzić, decydując się na zakup. W Studio Sauna znajdziesz najlepsze sauny z najlepszym wyposażeniem niemieckiej marki promienników. Eos, Sentiotec, IR Prestige to gwarancja jakości i skuteczności działania!

W Studio Sauna znajdziesz sauny infrared dostosowane idealnie pod Twoje wymagania.

Najpiękniejsze sauny Infrared znajdziecie tutaj:

https://www.sentiotec.com/en/downloads/catalogues

Pozdrawiamy,

Zespół Studio Sauna

Regulamin korzystania z sauny

Regulamin ten stanowi wytyczne korzystania z kąpieli saunowych.  Ogół zachowań preferowanych w saunie jak i poniższa lista przeciwwskazań do stosowania, mają za zadanie przybliżyć Państwu maksymalne korzyści, jakie niesie ze sobą kąpiel saunowa oraz uchronić przed niepożądanymi skutkami niewłaściwego zachowania.   

 • Z sauny korzystają osoby zdrowe i bez przeciwwskazań medycznych. Osoby korzystające z sauny ponoszą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 • Z sauny korzystają dorośli oraz dzieci pod nadzorem dorosłych. Ogólne przeciwwskazania do korzystania z sauny:
 1. Bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym, 
 2. Osobom z chorobami układu krążenia ,
 3. Osobom chorującym na cukrzycę, 
 4. Osobom nietrzeźwym,
 5. Kobietom w czasie menstruacji,
 6. Przeciwwskazaniem do korzystania z sauny może być również ciąża. Na kąpiel saunową kobiety ciężarnej zgodę musi wyrazić lekarz prowadzący.
 • Mając na celu bezpieczeństwo korzystania z urządzeń zainstalowanych w saunie należy zapoznać się z instrukcjami obsługi. 
 • Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel w celu usunięcia zanieczyszczeń, pozostałości kosmetyków i mydła z powierzchni skóry.
 • W celu uniknięcia poparzenia skóry, należy zdjąć ozdoby i biżuterię. 
 • Okulary i szkła kontaktowe należy pozostawić poza pomieszczeniem sauny.
 • W saunie obowiązuje strefa nagości. Dopuszczalne jest okrywanie ciała ręcznikami wykonanymi z tkanin naturalnych.
 • W saunie obowiązuje cisza. Zachowanie jej pomaga w odprężeniu się i rozluźnieniu mięśni, dając najlepsze efekty terapeutyczne.
 • Kąpiele saunowe można wzbogacać o sesję aroma, światło i muzykoterapii. W przypadku stosowania olejków eterycznych zalecane jest korzystanie ze specjalnych mis aromaterapeutycznych, lub wykorzystanie techniki nakrapiania kuli lodowej rozpuszczanej powoli i stopniowo na kamieniach pieca. Zabrania się nakrapiania czystego olejku eterycznego bezpośrednio na rozgrzane kamienie.  W saunie stosujemy jedynie produkty naturalne.
 • Rozkład temperatury w saunie nie jest równomierny. Najniższa temperatura panuje przy podłodze, im wyżej tym cieplej. Zaleca się, by kąpiel saunową rozpoczynać od stref najchłodniejszych,  stopniowo przechodząc na poziomy wyższe. 
 • Do osiągnięcia celu terapeutycznego wystarczającym jest dwukrotne wejście do sauny na czas około 15 min.
 • W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie sauny. W celu poprawy bezpieczeństwa korzystania z sauny zachęcamy do skorzystania z dodatkowego zabezpieczenia w postaci alarmu bezpieczeństwa.
 • Każdy seans powinien być zakończony schłodzeniem ciała. Zabieg hartowania wpływa pozytywnie na poprawę wydolności organizmu i stymuluje układ immunologiczny.
 • Po zabiegu należy unikać wysiłku fizycznego i dodatkowych kąpieli w gorącej wodzie.

Pozdrawiamy,

Zespół Studio Sauna